พัดลมยักษ์ PMSM สร้างอากาศถ่ายเท เพิ่มความสบาย
ลดอุณหภูมิ และ ช่วยประหยัดไฟฟ้า

นวัตกรรมพัดลมเพดานยักษ์ PMSM ประหยัดพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้กระแสลมกว้าง เบา สบาย เสมือนลมธรรมชาติ
ผลงานบางส่วนของเรา