จันทร์ - เสาร์, 8.30-17.30 น.
Call us now  082-524-2655

มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

1,761 อ่าน

01f910193ab93a231f43887b30e2f2c5

“ ความปลอดภัย ” ในโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้ประกอบการทุกคน ไม่ว่าจะเลือกโรงงาน คลังสินค้า หรือโกดังให้เช่า ควรหันมาใส่ใจและสนใจกับเรื่อง “ คุณภาพอากาศและระดับอุณหภูมิ ” กันอย่างจริงจัง

- สภาพความร้อนในโรงงาน : ไม่ควรปล่อยให้มีอุณหภูมิสูงเกินไปจนทำให้พนักงานมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 38 องศาฯ

- เครื่องมือที่ใช้ : ควรมีการเตรียมเครื่องมือ หรืออุปกรณ์กันความร้อนให้สอดคล้องกับการทำงาน และเหมาะสม  พร้อมมาตรการจัดการความร้อนกรณีที่พนักงานมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 38 องศาฯ

มาตรฐานโรงงานด้านความร้อนที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน

- พักร่างกายเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 38 องศาฯ : ต้องพักร่างกายพนักงานทันที จนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ

- ปิดประกาศแจ้งเตือน : จุดไหนในโรงงานที่มีความร้อนสูงเสี่ยงอันตรายต้องปิดประกาศ แจ้งเตือนให้พนักงานทราบ เพื่อระวัง หรือทำงานตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตราย

การติดตั้งพัดลมยักษ์ ในขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ จะช่วยจ่ายลมเย็นเพื่อลดอุณหภูมิทั่วทั้งพื้นที่ ปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยรวมในพื้นที่การทำงานของพัดลมยักษ์ สามารถกระจายลมเป็นวงกว้าง จึงสามารถระบายอากาศจากพื้นที่ได้ โดยกำจัดกลิ่น ความร้อนและมลพิษอื่นๆ ทำให้อุณหภูมิคงที่ และสามารถทำงานสอดคล้องกันได้อย่างเหมาะสม

แอดไลน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที

แอดไลน์